WEB БАЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

...

Екипа на „ХЕЛИОС СОФТ ООД” успешно реализира и интегрира софтуерни решения в конкретна бизнес среда. Разработваните продукти са изцяло съобразени с специфичните изисквания и нужди на клиента.

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

...

Разработка на мобилни приложения за операционни системи Android OS и iOS. Това е нова ниша за развитие на фирмата като тук сме поставили големи цели.

WEB САЙТОВЕ

...

Проектиране и разбработка на корпоративни и фирмени web сайтове изполвайки Bootstrap framework, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery и CMS Wordpress и Joomla.